Centrul de Informare si Cercetare Terminologica
Resurse de informare

Importanţa şi avantajele unei terminologii de calitate este evidentă pentru toate persoanele care comunică într-un domeniu de specialitate. Unul dintre factorii importanţi în comunicare îl reprezintă înţelegerea conceptelor şi utilizarea lor corectă în mod consecvent; din acest motiv rezultă importanţa explicării conţinutului şi a delimitării conceptelor, înregistrarea acestor cunoştinţe pentru ca ele să fie cu uşurinţă găsite, stocate şi selectate pentru a fi utilizate ulterior. Managementul optim al terminologiei facilitează accesul la cunoaştere, îmbunătăţind comunicarea clară în diverse situaţii profesionale.

Terminologia se bazează pe adaptarea sistematică a informaţiei despre concepte (sisteme conceptuale), denumirea clară şi precisă a conceptelor prin termeni adecvaţi în raport cu ceilalţi termeni ai domeniului respectiv, devenind, astfel, un instrument important în comunicarea informaţiei.

Prin natura ei, terminologia implică munca în echipă, un rol primordial avându-l colaborarea permanentă a terminologului cu specialistul domeniului. Din acest motiv CICT plasează acest principiu la baza întregii activităţi.

Selecţia de resurse de informare menţionate în cele ce urmează vizează facilitarea accesului la produse terminologice / terminografice pentru limbile engleză şi română, respectiv, glosare, vocabulare, dicţionare, tezaure, metasite-uri, portaluri tematice, baze de date terminologice, bănci de date terminologice.

Accesul la aceste resurse este uşurat prin gruparea în următoarele categorii:

  1. Terminologia calculatoarelor

  2. Terminologie tehnică (inclusiv calculatoare)

  3. Resurse generale de limbă