Centrul de Informare si Cercetare Terminologica
Resurse de informare
Resurse de limba Engleza
Terminologia calculatoarelor

Coordonator: Denis Howe, Departamentul de Calculatoare, Imperial College London. Sune definiţi peste 14.500 termeni şi grupaţi în funcţie de  principalele subdomenii ale calculatoarelor (limbaje de programare, arhitectura calculatoarelor, sisteme de operare, reţele, teorie, convenţii, etc.), precum şi din domenii conexe ( electronică, matematică, telecomunicaţii, etc.). Totodată, sunt înregistrate şi acronime, termeni de jargon, instituţii, proiecte, produse. Alături de definiţie figurează şi numeroase explicaţii, exemplificări, se fac trimiteri la termeni apropiaţi din dicţionar . De asemenea, sunt incluse numeroase referinţe şi trimiteri la resurse similare de pe Internet sau la publicaţii care conţin termenii respectivi. Sunt semnalate 10.000 interogări zilnic.

  

Enciclopedie online dedicată calculatoarelor şi aplicaţiilor lor. Termenii – cuvinte, expresii, abrevieri - sunt însoţiţi de definiţii; fiecare definiţie se bazează pe mai multe surse. În plus, este realizată relaţionarea cu alţi termeni din enciclopedie. Subliniem prezenţa unor legături utile de pe Internet pentru informaţii suplimentare referitoare la termenul respectiv. Pe lângă căutarea tradiţională a termenilor (editarea termenului şi solicitarea definiţiei), găsirea termenilor este facilitată prin gruparea lor în principalele categorii şi subcategorii ale domeniului. Actualizarea este realizată zilnic. Rubrica „termenul zilei” face posibilă introducerea termenilor recenţi, aceştia fiind însoţiţi de explicaţii cu caracter enciclopedic şi trimiteri la surse care clarifică utilizarea termenilor. Informaţia selectată provine de la foruri de standardizare, firme de domeniu, universităţi, publicaţii ale domeniului, specialişti care activează în domeniu.

 

Enciclopedie TI. Gruparea termenilor, respectiv, căutarea lor, este realizată în funcţie de 70 de (sub)categorii , reprezentând principalele categorii şi subcategorii ale tehnologiei informaţionale. Sunt prezente şi domenii conexe. Există şi o ordonare alfabetică a termenilor. Definiţiile ample sunt însoţite de explicaţii cu caracter enciclopedic cu foarte multe detalii

 

Coordonator: Computing Centre, University of Leicester, UK. Cuprinde concepte cheie ale domeniului. Termenii sunt însoţiţi de definiţii extinse, cu numeroase detalii, exemple. La sfârşitul definiţiei este indicat (sub)domeniul căruia îi aparţine termenul respectiv.

 

Glosarul conţine terminologie de bază din domeniul calculatoarelor, precum şi terminologia produselor IBM. Termenii sunt ordonaţi alfabetic. Definiţiile care însoţesc termenii sunt concise, precise; totodată, se fac trimiteri la concepte conexe din domeniu.

 

Colecţie de termeni definiţi clar; o serie de explicaţii sunt adăugate pentru preciyarea sensului. O mare parte dintre termeni sunt abrevieri.


Termenii Glosarului sunt frecvent folosiţi în domeniu. Definiţiile notate sunt clare, precise, însoţite de trimiteri la termeni înrudiţi.

 

Glossarist reuneşte glosare şi dicţionare din toate domeniile. Dintre acestea, 120 de titluri se referă la sfera  calculatoarelor şi internetului.

 

Coordonare: Departmentul de Comunicare, Universitatea Vaasa, Finlanda

 

Sub egida Lex Scripta sunt grupate o serie de glosare pe probleme de calculatoare şi Internet – pentru nivel de bază şi avansat

 

Conţine definiţii simple, clare, cu numeroase explicaţii. Include abrevieri, acronime. Este actualizat în mod curent.