Centrul de Informare si Cercetare Terminologica
Activităţi
Informare

  • Furnizarea de informaţii / explicaţii pentru limbile engleză şi română cu privire la:

-          pronunţia corectă a termenilor în limba engleză

-          forma grafică a termenilor

-          formarea termenilor

-          echivalarea termenilor din limba engleză în limba română

-          definirea termenilor pe baza sistemelor conceptuale

  • Furnizarea de informaţii cu privire la produse terminologice / terminografice în domeniul calculatoarelor în limbile engleză şi română ( glosare, dicţionare,vocabulare, tezaure, portaluri, baze de date terminologice, bănci de date terminologice )
  • Furnizarea de informaţii cu privire la resurse lexicografice generale pentru limbile engleză şi română