Centrul de Informare si Cercetare Terminologica
Obiective

Obiectivele CICT sunt:

1)      furnizarea de informaţii cu privire la terminologia calculatoarelor în limbile engleză şi română;

2)      promovarea realizării şi publicării terminologiei de calitate ( în limbile engleză şi română ) în comunicarea orală şi scrisă în cadrul Departamentului de Calculatoare;

3)      furnizarea de informaţii cu privire la produse terminologice / terminografice în domeniul calculatoarelor;

4)      desfăşurarea cercetării terminologice.